Handelsbetingelser for alle produkter – Angelicca Ler, Sjælsindretning, meditationer, online forløb, workshop, 1:1 samtaler, kurser, foredrag – hos Angelicca Parmone Sølvhjelm.

Sjælens Bolig

CVR nr. 33 27 46 96

v/Angelicca Freja Parmone Sølvhjelm

Mail: mailtil@sjaelensbolig.dk

Mobil 26 25 88 18

MobilePay 523737

Konto nummer: 8981868456 reg.nr. 5875

I webshoppen betales, der med Visa eller Mastercard ønsker du ikke det, kontakt da Angelicca Ravn og få en anden betalingsaftale i stand.

Alle priser er i danske kroner inklusiv moms, hvis andet ikke er oplyst.

Priserne er inklusiv moms, med mindre andet er oplyst på siden.

Ved køb af produkter fra Angelicca Ler i webshoppen
Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret efter købet i webshoppen.

Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage varen.

Bemærk – Ved køb af genstande fra Angelicca Ler er der 14 dages fortrydelsesret så længe genstanden ikke er pakket ud og emballagen brudt.
Returret

Kunden har kun returret så længe produktet ikke er pakket ud og emballagen brudt.
Alle produkter hos Angelicca Ler indeholder unik healing og denne healing modtager kunden lige så snart varen er pakket ud.
Ved køb af produkter hos Angelicca Ler er det healingen kunden køber, leret er kun bindeled til denne healing.

Fortryder kunden købet, skal kunden for egen regning sende varen tilbage til følgende adresse: Angelicca Parmone Ravn Banepladsen 2, 5772 Kværndrup. Inden varen sendes retur, oplyses dette til mailtil@angeliccaravn.dk, så der kan være nogen til at modtage pakken.

Hvis kunden sender varen tilbage, skal den være i  samme stand og mængde, som da kunden modtog den. En eventuel værdiforringelse af varen kan fratrækkes det beløb, kunden skal have tilbage (Forbrugeraftaleloven § 8 stk. 1 nr. 9).

Varen skal være forsvarligt indpakket, sker der noget med varen under returrejsen, står kunden for ansvaret og det tilgodehavende sendes ikke tilbage.
Når varen er modtaget retur, sendes tilgodehavende tilbage inden 30 dage på den kontor kunden oplyser.

Levering af Angelicca Ler

Produktet leveres inden 5 dage fra køb, med mindre andet er aftalt.
Angelicca Freja Parmone Ravn kører rundt i landet og afleverer produktet, med mindre produktet er lille nok til, at det er forsvarligt at sende det.
Der sendes med Postnord.

Ved ferie oplyses dette på webshoppen i toppen og derved er der længere leveringstid.

Risiko

Risikoen overgår til kunden som forbruger på leveringstidspunktet.

Faktura

Faktura gælder som din kvittering og sendes til den e-mail adresse, der benyttes ved købet.

Ombytning

Vi ombytter ikke varer.

Reklamation

For privatkunde, er alle varer dækket af 2 års reklamationsret.
Ved fejl og mangler er der fuld returret. Dog skal fejl og mangler påberåbes indenfor rimelig tid. To år efter modtagelsen af varen ophører retten til at klage i henhold til Købelovens § 83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.

Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

For erhvervskunder er reklamationsretten 6 måneder.

Undersøg varer straks ved modtagelsen for at få dækket eventuelle transportskader. Hvis der ikke er tid til at få varerne kontrolleret imens chaufføren er tilstede, så noter på fragtbrev / fragtkvitteringen, at varerne modtages med forbehold for transportskade. På denne måde vil det være muligt at få beskadigede varer godtgjort af transportfirmaet, alternativt hvis der intet noteres på fragtbrev er det ikke muligt at få godtgørelse herfor.  Angelicca Parmone Ravn dækker ikke skader, der er sket efter, at varerne er udleveret fra vores butik til transportøren.

Du er forpligtet til straks og senest dagen efter levering at foretage kontrol af, at det leverede antal varer svarer til din bestilling, samt undersøge varerne for eventuelle mangler. Er en vare beskadiget ved ankomst, eller er der ikke leveret den korrekte mængde, skal du straks reklamere til os på mailtil@sjaelensbolig.dk, hvorefter vi vil afhjælpe fejlen så hurtigt som muligt. Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende.

Send venligst ikke varer retur uden foregående aftale.

Du skal reklamere med det samme, du har opdaget manglen ved varen. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Angelicca Parmone Ravn forbeholder sig ret til at vælge om varen skal krediteres eller ombyttes.

Udebliver dine varer, er du forpligtet til at reklamere indenfor 1 måned, så vi kan få varerne efterlyst hos transportfirmaet. Reklameres der ikke rettidigt, må du anse varerne for tabt, og du kan ikke opnå kompensation for tabet.

Køb af Sjælsvedhæng

Angelicca Parmone Ravn tager ikke ansvar for om snoren, der følger med Sjælsvedhænget holder. Det er op til kunden selv at være opmærksom på om der er slid eller selv at finde en ny og bedre holdbar snor. Det er healingen i leret som kunden køber.

Ved køb af kurser, online forløb, workshop, foredrag, Sjælsindretning og 1:1 sessioner
Betalingsfrister

Der betales ved bestilling med mindre andet er skriftligt aftalt.

Tilmelding er bindende.

Køber er først sikret en plads/rådgivning, når pengene er gået ind på kontoen, eller hvis andet er aftalt.

Frister og fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret. Med mindre der er under 14 dage til start, emballagen er brudt, online-produktet er modtaget eller rådgivningen er startet inden kunden kommer til Angelicca Ravn eller Angeicca Ravn kommer hos  kunden.

Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået mundtligt, skriftligt eller betalt.

Køber kan ændre dennes tid op til 48 timer inden købers aftale.

Betaling i rater

Efter aftale med Angelicca Parmone Ravn kan køber betale i rater mod et gebyr.

Der udfærdiges faktura med aftale om betalingsdatoer og køber forpligter sig til at betale rettidigt til de fakturerede betalingsdatoer.

Eller der betales over Paypall, hvor der automatisk trækkes penge fra kundens oplyste konto.

Tilmelding er bindende. Køber er først sikret en plads når første rate er gået ind på kontoen.

Hvis køber ønsker at ophøre samarbejdet med Angelicca Parmone Ravn betales de resterende rater med det samme.

For sen betaling og rykkere

Angelicca Parmone Ravn henholder sig til rentelovens regler omkring for sen betaling. Ved for sen betaling tilskrives der 8 % i rente pr. påbegyndt måned. Desuden pålægges der 100,- kr. i gebyr pr. rykkerskrivelse.

Betalingsbetingelser og afbestilling
* Køb af Workshops

afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis kurser eller workshops skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag bliver dagen erstattet af en ny dato.

Tilmelding er bindende.

Køber er først sikret en plads, når pengene er gået ind på Angelicca Parmone Ravns konto, eller hvis andet er aftalt.

Hvis køber afbestiller inden tilmeldingsfristens udløb får køber pengene tilbage.

Hvis køber vil afbestille, efter tilmeldingsfristens udløb har køber følgende valgmuligheder: Køber kan sende en anden person end køber selv, eller køber kan udveksle købers workshop, online forløb eller kursus til nogle af Angelicca Parmone Ravns andre ydelser – der kan ikke byttes over til et produkt i Angelicca Ler, Angelicca Ler er ikke en ydelse.

* Køb af Sjælsindretnings- forløb og rådgivning

er bindende. Køber er først sikret et rådgivningsforløb, når pengene er gået ind på Angelicca Parmone Ravns konto.

Køber kan ændre dennes tid op til 48 timer inden købers aftale.

I tilfælde af ændringer fra Angelicca Parmone Ravns side af, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Aflyser Angelicca Ravn en dag, bliver dagen erstattet af en ny dato.

Hvis køber afbestiller købers indretningsrådgivning/-forløb inden 14 dage før (første) rådgivning, bliver køber faktureret et administration- og forberedelses gebyr på 20 % af prisen.

Hvis køber vil afbestille, når der er under 8 dage til start, har køber følgende valgmuligheder: Køber kan overdrage indretningsforløbet til en anden, eller køber kan udveksle købers forløb til nogle af Angelicca Parmone Ravns andre ydelser. Når der er 8 dage eller under til indretningsrådgivning/-forløb-start, kan køber ikke længere få pengene retur.
Bemærk: Der kan ikke byttes over til et produkt i Angelicca Ler, Angelicca Ler er ikke en ydelse.

*  Køb af 1:1 session – healing og clairvoyance

med eller uden Sjælsskål

Betaling sker ved bestilling, med mindre andet er aftalt.

Køber kan ændre dennes tid op til 48 timer inden købers aftale.

Hvis køber vil ændre tid, under 48 timer til den bestilte tid kan køber sende en anden person end køber selv.

* Bestilling af foredrag

er bindende.

Hvis køber afbestiller foredraget 14 dage før afvikling eller der under betales honoraret ikke retur.

Ansvar

Angelicca Parmone Ravn fra tager sig et hvert ansvar angående al arbejde udført i boligen / matriklen.

Angelicca Parmone Ravn kan under ingen omstændigheder drages ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Rettigheder

Angelicca Parmone Ravn har alle rettigheder til de udleverede materialer, der stilles til rådighed på kurser, Sjælsindretningsforløb, online forløb, foredrag og workshops. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale, der er personligt.
Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug eller efter aftale med Angelicca Parmone Ravn.

Aldersgrænse

Du skal være fyldt 18 år for at handle på sjaelensbolig.dk – er du under 18 år skal du have samtykke fra dine forældre.

Sjælens Bolig – juni 2023