Persondata

Angelicca Parmone Ravn vil med denne politik forklare på så nem og overskuelig måde, hvordan vi håndtere dine persondata.

Persondata kan være dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, lokationsdata, IP-adresse mm.

1.      Data ansvarlig

Angelicca Parmone Ravn driver hjemmesiden sjaelensbolig .dk, der sælger ting fra Angelicca Ler, Sjælsindretning, meditationer, online forløb, workshop, 1:1 samtaler, kurser, foredrag m.m.

Angelicca Parmone Ravn er dataansvarlig.

Angelicca Parmone Ravn kan kontaktes på:

Att.: Angelicca Freja Parmone Ravn

Banepladsen 2, 5772 Kværndrup

Mail mail@angeliccaravn.dk

Mobil 26 25 88 18

Cvr. nr.: 33274696

Angelicca Parmone Ravn leverer en lang række serviceydelser, for hver enkelt serviceydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.

Når du, ved bestilling af én eller flere serviceydelser, angiver personoplysninger til Angelicca Parmone Ravn, giver du samtidig samtykke til, at Angelicca Parmone Ravn kan behandle dine personoplysninger.

2.      Hvordan indsamler Angelicca Parmone Ravn personoplysninger?

Angelicca Parmone Ravn indsamler personoplysninger på følgende måde:

 • Brug af sjaelensbolig.dk (f.eks. browser coockies)
 • Sender e-mail og eller udfylder kontakt- og supportformular
 • Skriver til os via de sociale medier (f.eks. Facebook, Youtube m.fl.)
 • Når der købes eller anmodes om en eller flere af Angelicca Parmone Ravn serviceydelser
 • Ved tilmelding til Angelicca Parmone Ravn Nyhedsbrev

Indsamling af persondata og behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til gældende lovgivning

3.      Hvilke informationer indsamler Safe at Sea?

Angelicca Parmone Ravn indsamler bland andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse
 • Købs historik og brug af digitale serviceydelser, herunder download og brug af evt. app’s fra Angelicca Parmone Ravn mm.
 • Feedback fra sociale medie og andre digitale platforme udenfor Angelicca Parmone Ravn
 • Browserinformationer
 • Andre informationer som kan have betydning for leveringen af serviceydelser fra Angelicca Parmone Ravn.

Du kan vælge at give Angelicca Parmone Ravn flere personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurdere kan have betydning for Angelicca Parmone Ravn´s evne til at levere serviceydelser. Det kan være oplysninger omkring dig selv og dit liv så Angelicca Parmone Ravn kan tilrettelægge serviceydelsen bedst muligt.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Angelicca Parmone Ravn det samtidig som et samtykke til at kunne opbevare disse følsomme oplysninger.

4.      Hvad er formålet med indsamlingen af persondata?

Angelicca Parmone Ravn formål med indsamlingen af persondata kan være ét eller flere af følgende:

 • Køb af Angelicca Parmone Ravns serviceydelser
 • Kontakt til dig, før- under- og efter levering af serviceydelse
 • Opfyldelse af din anmodning om køb af serviceydelser
 • Forbedring og udvikling af Angelicca Parmone Ravns serviceydelser
 • Tilpasning af Angelicca Parmone Ravns kommunikation og markedsføring til dig
 • Analyse af din bruger adfærd
 • Administration af din relation til Angelicca Parmone Ravn
 • Opfyldelse af lovkrav

5.      Det juridiske grundlag for dataindsamlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Angelicca Parmone Ravn baserer behandlingen af dine personoplysninger

Angelicca Parmone Ravn kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale om levering af en eller flere serviceydelser.

Ligeledes kan Angelicca Parmone Ravn behandle dine personoplysninger forud for og i forbindelse med planlæggelse af levering af tjenesteydelser.

Behandlingen kan også finde sted for at Angelicca Parmone Ravn kan forfølge en legitim interesse, med mindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Angelicca Parmone Ravn forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med det formål at blandt andet forbedre din oplevelse og kvaliteten af de serviceydelser som Angelicca Parmone Ravn leverer.

Oplyser du Angelicca Parmone Ravn om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handikap eller lignende, bruger Angelicca Parmone Ravn disse oplysninger til at tilpasse leveringen af serviceydelse i forhold til disse oplysninger.

6.      Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en rækker rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Angelicca Parmone Ravn behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger Angelicca Parmone Ravn har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger som Angelicca Parmone Ravn har registreret om dig. Ønsker du at få slettet, sletter Angelicca Parmone Ravn alle oplysninger, som Angelicca Parmone Ravn ikke ifølge lovgivningen er pålagt at skulle gemme
 • Er behandlingen af dine persondata baseret på et samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket betyder at behandlingen af dine persondata herefter ophører, med mindre at Angelicca Parmone Ravn er pålagt af lovgivningen at behandle dine
 • Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder og lignende

Du kan ved skriftlig anmodning til Angelicca Parmone Ravn, enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få rettet eller ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal indeholde dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.

Du kan også kontakte Angelicca Parmone Ravn, såfremt du mener at dine personoplysninger bliver behandlet i modstrid med lovgivningen eller andre retslige forpligtigelser.

Anmodningen sendes til:

Angelicca Parmone Ravn

Banepladsen 2, 5772 Kværndrup

Eller til Angelicca Freja Parmone Ravn på

Mail mail@angeliccaravn.dk

Angelicca Parmone Ravn vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift, fremsende den til dig.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger undersøger Angelicca Parmone Ravn, om betingelserne er opfyldt, og gennemføre i så fald ændringerne eller sletningen så hurtigt som det er muligt.

Angelicca Parmone Ravn kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel udvikling af et nyt system eller væsentlig ændring af eksisterende praksis), påvirker beskyttelsen af andres personoplysninger eller i situationer, hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger oplysninger, der alene findes som sikkerhedskopier/backup).

7.      Sletning af data

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål som var grundlaget for indsamling behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

8.      Opbevaringssikkerhed af dine personoplysninger

Angelicca Parmone Ravn beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne procedure og regler om data og informations-sikkerhed. Disse procedure og regler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret brug og offentliggørelse og mod at uvedkommende for adgang eller kendskab til dem.

Angelicca Parmone Ravn har fastlagte procedure for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data der afdækker oplysninger om personlige interesser, vaner og lignende.

For at undgå datatab, foretager Angelicca Parmone Ravn med jævne mellemrum backup af vores datasæt.

I tilfælde af datatyveri, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, tab af omdømme, økonomisk tab eller anden væsentlig ulempe, vil Angelicca Parmone Ravn underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Angelicca Parmone Ravn reviderer løbende de interne sikkerheds-procedure og -regler på baggrund af nye lovkrav, og den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Angelicca Parmone Ravn interne systemer, benytter Angelicca Parmone Ravn sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer.

Angelicca Parmone Ravn sikrer sig løbende, at eksterne leverandører efterlever EU reglerne om behandling personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Angelicca Parmone Ravn sletter dine oplysninger, når Angelicca Parmone Ravn ikke længere er forpligtiget til at gemme oplysningerne for at kunne efterleve lovgivningen, eller når der ikke længere er et formål med at behandle oplysningerne.

9.      Deling af dine personoplysninger

Angelicca Parmone Ravn deler ikke dine oplysninger med tredjepart, med mindre det er nødvendigt for at kunne overholde aftaler om levering af serviceydelser.

10. Hvis du ansøger om en stilling hos Angelicca Parmone Ravn

Når du ansøger en stilling hos Angelicca Parmone Ravn (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du giver Angelicca Parmone Ravn i forbindelse din ansøgning.

Det vil typisk være informationer om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund, samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Angelicca Parmone Ravn bruger oplysningerne til at vurdere om Angelicca Parmone Ravn ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Dine oplysninger opbevares i et jobansøger arkiv, hvortil kun ledelsen har adgang med password.

Angelicca Parmone Ravn beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger i punkt 6 i nærværende persondatapolitik.

11. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer, ellert klager til Angelicca Parmone Ravns behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Angelicca Parmone Ravn

Banepladsen 2, 5772 Kværndrup

Eller til Angelicca Freja Parmone Ravn på

Mail mail@angeliccaravn.dk

Medfører dette ikke en afklaring kan en evt. klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle adresse til Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af ny persondatapolitik på Angelicca Parmone Ravns hjemmeside.